"OKRA TEAM LENDELEDE"

VERNIEUWEN OM TE GROEIEN
Vernieuwen is eigentijds zijn, ideeën verzamelen, tevredenheid nastreven, brede aandacht hebben. De strakke hiërarchische lijn verlaten, samenwerken in team als nieuw bestuursconcept. Ontmoeten, ontdekken, omarmen, ontspannen - Lichaamsbeweging en sport - Creatief bezig zijn - Eigentijdse zingeving - Kwetsbare leden - Cultuur ontdekken en beleven - Bijleren en meegaan in het digitale tijdperk

Het OKRA Team Lendelede

Kom er bij, jong of oud, man of vrouw, fit of minder fit, … We gaan je omringen met zorg, aandacht en vriendschap. We trekken er samen op uit, leren nieuwe mensen en dingen kennen. We beleven heel wat samen, nemen de tijd om te genieten en te bewegen. Onderweg zoeken we elkaar op, spreken we verder af en nu en dan verbroederen we met een andere boot op onze weg.

Contact
OKRA-Team Lendelede 2019