WANDELEN

Verantwoordelijken: Malysse Frans 051/30 42 67.  Van De Ginste Luc : 051/31 27 24
Start om 14.00 uur aan het D.O.C. iedere laatste maandag van de maand.
Regio wandelingen: start om 13 u 15 aan het D.O.C. (Carpooling)
Walk-Inn: Grootse wandeldag met verscheidene wandelingen over verschillende afstanden.
Datum: zie jaarprogramma